Loading...

Indien u geïnteresseerd in het investeren in nieuwe huurwoningprojecten staan hieronder een aantal algemene richtlijnen waarmee wij werken. Mocht u meer informatie willen ontvangen hierover, of over de kosten(verdeling) die hier bij komt kijken, dan kunt u contact met ons opnemen.

De appartementen zullen worden verhuurd in de vrije sector, waarbij de huur zich zal begeven in de range van € 700,– tot € 1.100,– per maand. De huurders worden geselecteerd op basis van hun inkomen, waarbij het criterium is, dat zij minimaal 4 x de jaarhuur aan jaarsalaris moeten ontvangen. Onderzoek heeft geleerd dat de vraag naar dit soort appartementen hoog is.

Op basis van een conservatieve schatting is de verwachting dat de waarde van de woningen een jaarlijkse stijging zal laten zien van minimaal 2%. Dit betreft dus het indirecte rendement, dat wordt verzilverd na verkoop van het complex.

De bedoeling is, het complex minimaal 7 jaar in stand te houden en vanaf dat moment de leegkomende appartementen op de markt aan te bieden teneinde ook het indirecte rendement te kunnen verzilveren, tenzij de aandeelhouders anders beslissen. Inclusief jaarlijkse huurverhoging zal het geprognotiseerde totaalrendement ca. 7% op jaarbasis bedragen.

Indien u tussentijds uw participatie wenst te verkopen, is dit mogelijk. De beheerder zal op dat moment voor u bemiddelen.

Er wordt per appartementencomplex een commanditaire vennootschap opgericht.

Loading...